Tải Về: File Tính Giá Cost Món Trong Quán

Gửi bạn file tính giá cost món trong quán.

Hiện tại đã set sẵn các công thức cố định, bạn chỉ cần thay đổi số dòng là được nhé.

Nếu bạn không rành về excel bạn có thể xem lại hướng dẫn trên kênh Youtube của mình ở bên dưới.

Download “File Tính Cost Đầu Vào”

File-tinh-cost.xlsx – Downloaded 0 times – 24,20 KB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *